Chcete vyrobit tisková data?

Tisková data si dodáte sami? Klikněte zde pro zobrazení návodu.

Jak taková VÝROBA TISKOVÝCH DAT probíhá?

Na základě Vašeho zadání, odhadneme přibližnou pracnost grafického zpracování pro vámi vybraný reklamní stojan áčko.

Po odsouhlasení časové náročnosti, vytvoříme a následně zašleme dohodnutý počet návrhů.

Vyberete si návrh. Případně zpracujeme Vaše připomínky.

Vámi odsouhlasený návrh reklamní cedule zadáváme do výroby.

Jak taková ÚPRAVA TISKOVÝCH DAT probíhá?

Po záslání zdrojových souborů, zjistíme jejich aktuální stav a stanovíme přibližnou pracnost úprav.

Po odsouhlasení časové náročnosti zpracujeme úpravy a zašleme na korekturu.

Po potvrzení správnosti tiskových dat reklamního áčka zasíláme do tisku.

Cena za grafické zpracování je stanovena za 500,- Kč / hod. bez DPH.

Výsledná suma se odvíjí od složitosti, počtu úprav a korekcí výsledného grafického návrhu.